Hitri iskalnik po
bazah podatkov

 

E-novice

Aktualni članki in obvestila

 

Za avtorje

 

HITRA PRIJAVA

Natisni stran | Povečaj velikost pisave | Zmanjšaj velikost pisave

Pomoč

Naslovi in kontaktne številke, kjer najdete pomoč.

 

Vam alkohol povzroča preglavice? Se s težavami alkohola spopadajo vaši bližnji? Po nasvet se lahko obrnete na strokovnjake iz vašega centra za socialno delo,  na ljudi iz  društva v vaši regiji oziroma na splošnega zdravnika ali psihologa v vašem zdravstvenem domu. 

 

Pomoč otrokom, mladostnikom in staršem

 

Svetovalni centri za otroke in mladostnike pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem  v primeru učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Gotska 18, 1000 Ljubljana,

tel.: 01 583 75 35

http://www.scoms lj.si

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Lavričeva 5, 2000 Maribor

tel.: 02 234 97 00,

http://www.svet center mb.si

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper

Cankarjeva 33, 6000 Koper

tel.:05 6273 555

www.svetovalnicenterkp.si

 

To sem jaz

Je spletna stran, namenjena mladostnikom za različna vprašanja o spolnosti, zdravi prehrani,telesni teži, samopodobi, zaljubljenosti, težavah z alkoholom in drogami. Najdete jo na spletnem naslovu:

www.tosemjaz.net/

 

Center za pomoč mladim

Društvo Center za pomoč mladim združuje strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih. Več o tem na www.cpm-drustvo.si

 

Mladinsko Informativno Svetovalno Središče Slovenije (MISSS)

MISSS informira, svetuje, izvaja programe za mlade in povezuje informativno svetovalne centre za mlade. www.misss.org

 

Seznam psihologov, psihiatrov in psihoterapevtov

 

Center za psihološko svetovanje Posvet

031 778 772 in 031 704 707
http://www.posvet.org/
info@posvet.org

 

Društvo Dam: Seznam psihiatrov in psihologov

http://www.nebojse.si/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=84

 
EuroPsy psihologi (EFPA)

http://www.europsy-efpa.eu/search 

 

Društvo psihologov Slovenije

http://www.dps.si/najdi-psihologa 

 

Telefoni za pomoč v stiski

 

Klic v duševni stiski

tel.: 01 520 99 00 med 19. in 7. uro zjutraj

 

Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik

tel.: 080 116 123 24h / dan, klici so brezplačni

 

Tvoj telefon

tel.: 05 720 17 20 med 8. in 20. uro

 

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja

tel.: 080 11 55 delovnik med 12. in 22. uro, klici so brezplačni

 

TOM, telefon otrok in mladostnikov

tel.: 080 12 34 med 12. in 22. uro, klici so brezplačni

 

Telefon mladi mladim

tel.: 01 510 16 75, 01 510 16 70, 041 367 374 delovnik med 8. in 17. uro

 

Centri za socialno delo


Prva socialna pomoč je socialnovarstvena storitev, ki jo izvajajo Centri za socialno delo v primerih,ko se posameznik prostovoljno obrne po pomoč na lokalni oz. krajevno pristojni CSD in sicer: prvikratzaradi težave ali stiske (zaradi težav s škodljivo rabo alkohola, težav v družini zaradi alkohola, ipd.) ali kasneje z novo stisko, ki je še nikoli prej ni urejal na CSD.

Posameznik ima možnost v pogovoru predstaviti svojo življenjsko situacijo, pojasniti okoliščine, ki sovplivale na njegovo stisko, izraziti svoja pričakovanja od CSD, strokovni / na delavec / ka pa mu bo nakazalmožne rešitve ter mu tudi predstavil druge oblike pomoči, ki jih ponuja CSD (svetovanje, urejanje,vodenje, svetovanje družini, …), druge javne in zasebne institucije, društva in nevladne organizacije.V kolikor posameznik želi ostati anonimen, mu je to s strani CSD tudi zagotovljeno. Storitev prve socialne pomoči je brezplačna.

 

Programi v podporo družini

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/programi_v_podporo_druzini

 

Psihiatrične bolnišnice

 

Psihiatrične bolnice – oddelki za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Proces zdravljenja odvisnosti se seveda med posameznimi ustanovami nekoliko razlikuje. A vendar je za zdravljenja odvisnosti potrebno čim bolj motivirati osebo odvisno od alkohola za čim večjo osebno odgovornost za zdravje in sprejemanje takšnih življenjskih odločitev, ki bodo omogočale uspešno zdravljenje odvisnosti (Čebašek – Travnik, Židanik, 2003).

Proces zdravljenja se spreminja, vse več ljudi se odloča za ambulantno zdravljenje odvisnosti, a nekateri kljub vsemu potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Prednost ambulantne obravnave je v tem, da je posameznik vključen v delovno in domače okolje (Židanik, 2003). Zato svetujemo, da se vsak posameznik obrne po pomoč k strokovnjaku, ki bo ocenil kakšna oblika zdravljenja je zanj najprimernejša in mu bo predstavil celotno mrežo pomoči, ki mu je na voljo.

 

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Alkohološka ambulanta

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

tel.: 04 533 5213

 

Psihiatrična bolnišnica Ormož

Oddelek za bolezni odvisnosti

Ptujska cesta 33, 2270 Ormož

tel.: 02 7415 146

 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Celjska cesta 37, 3212 Vojnik

tel.: 03 780 01 00

 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Dispanzer za zdravljenje alkoholizma in drugih odvisnosti

Sodna ulica 13, Maribor

tel.: 02 2517 572

 

Splošna bolnica Maribor, Oddelek za psihiatrijo

Oddelek za zdravljenje alkoholizma in psihoterapijo

Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor

tel.: 02 6181 141

 

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Oddelek za zdravljenje odvisnosti

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

tel.: 05 373 44 17

 

Psihiatrična klinika Ljubljana

Klinični oddelek za mentalno zdravje

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola in podobnih motenj

Poljanski nasip 58,1000 Ljubljana

tel.:01 300 34 50

 

Psihiatrična klinika Ljubljana

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,

Zaloška 29,1000 Ljubljana

tel.:01 587 49 00

 

Zasebna psihiatrična ambulanta in ambulanta za odvisne od alkohola

Jožef Kociper, dr. med, specialist psihiater

Gubčeva 22, Radenci

tel.:02 566 97 42


Zdravstveni dom Velenje

Dispanzer za mentalno higieno

Vodnikova cesta 1, Velenje

tel.: 03 58 99 546

 

Društva, ustanove, klubi - po regijah


Društva, nevladne organizacije, klubi, skupine ponujajo možnost nadaljevanja zdravljenja in rehabilitacije odvisnih ljudi in njihovih pomembnih bližnjih. Terapevtsko delo v skupini usmerjajo strokovnjaki. Posameznik je v skupino vključen z namenom krepitve zdravega življenjskega sloga,vztrajanja v abstinenci ter rehabilitaciji na vseh pomembnejših področjih svojega življenja, še posebej v medosebnih odnosih. V skupini posameznik spremlja svoje vedenje, brez občutkov krivde ustvarja skladne odnose z drugimi.OSREDNJESLOVENSKA

LJUBLJANA

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola
Poljanski nasip 58, Ljubljana
tel.: 01 300 34 60
 
Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije
Letališka c. 33, Ljubljana
http://zszos.ordinacija.net

Društvo - Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, Ljubljana
tel.: 01 89 77 023, 041 732 381, 031341-784
Dejavnosti: nudenje individualne in skupinske psihosocialne pomoči v primeru odvisnosti
od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi
www.zarekupanja.net
 
Združenje DrogArt
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
+38641772887  +38614397270
barbara@drogart.org
http://www.drogart.org
http://www.izberisam.org
http://www.kokain.si
http://www.aftertaxi.si
 
Pogovorno združenje Človeška toplina
Dunajska 156, p.p. 89
tel.: 041 448 611
http://www.cloveska-toplina.com/
 
Železniški zdravstveni dom
Celovška c. 4, Ljubljana
tel.: 01 291 23 87

CSD Vič Rudnik
Tržaška c. 2,Ljubljana
 

Društvo za urejeno življenje - ABSTINENT
Dolenjska cesta 22, 1000 Ljubljana
telefon: 064 244 496, 064 244 497

 

Klub zdravljenih alkoholikov ZRNO
Volavlje 22, Ljubljana Polje
tel: 041 67 1 006
 
AL-ANON za samopomoč družin alkoholikov
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
041 590 789, 01 251 30 00
www.al-anon.si

Anonomni alkoholiki Slovenije
p.p. 3512, Ljubljana
tel.: 01 43 38 225

Inštitut Antona Trstenjaka
Resljeva 11, Ljubljana
tel: 01 438 68 00

Društvo zdravljenih alkoholikov Ljubljana Bežigrad
Podmilščakova 20, Ljubljana
tel.: 01 78180 50
 
Projekt Človek, program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti
Sprejemni center Ljubljana
Malenškova 11, 1000 Ljubljana
sc.lj@projektclovek.si
TEL.: 01/540 31 74, GSM: 041/717 356

Društvo UP, društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije
Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01 434 25 70

KAMNIK

ZD dr. Julija Polca
Novi trg 26, Kamnik
tel.: 01 831 86 19
 

DOMŽALE

ZD Domžale
Mestni trg 2, Domžale
tel.: 01 724 51 20
 

LITIJA

Društvo - Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, Ljubljana
tel.: 01 89 77 023, 041 732 381, 031 341 784
Dejavnosti: nudenje individualne in skupinske psihosocialne pomoči v primeru odvisnosti
od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi
www.zarekupanja.net

LOGATEC

KZA Logatec
tel.: 01 373 44 00

VRHNIKA

DZA Vrhnika
Raskovec 21,1360 Vrhnika
tel.: 041 229 142 (Miro)
       031 251 642 (Urška)

GORENJSKA

ŠKOFJA LOKA

CSD Škofja Loka, KZA dr. Viktorja Kocjančiča
Partizanska c. 1d, Škofja Loka
tel.: 04 51 70 111, 417 01 00

 

DRUŠTVO PROJEKT - ČLOVEK TERAPEVTSKA SKUPNOST ZA ZASVOJENE STARŠE IN NJIHOVE OTROKE
Dejavnost organizacije: Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke
Kontaktna oseba: Andreja B. Jaš, univ. dipl. psih   
Naslov: SOPOTNICA 1   
Pošta: 4220 ŠKOFJA LOKA   
Telefon: 0597 40 361, 040 865 903   
Email:  ts.starsi@projektclovek.si, andreja.jas@projektclovek.si   
Spletna stran: http://www.projektclovek.si/

KRANJ

KZA Nova Brazda
Slovenski trg 1, Kranj
tel.: 04 236 84 10

KZA Viharniki Kranj
Gosposvetska ulica 10, Kranj
tel.: 04 208 22 86, 031 425 687

KZA Feniks
Cesta na Brdo 30, Kranj
tel.: 031 737 796

KZA Nova Brazda
Koroška cesta 19, Kranj
tel.: 031 737 796

KZA Radost Kranj
tel: 031 425 687
 
KZA Zlato polje
Gosposvetska 10, Kranj
tel.: 04 208 22 86, 031 425 687
 

JESENICE

Društvo Krma Jesenice
Cesta Maršala Tita 55, Jesenice
tel.: 04 583 46 17

Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek Jesenice   
Dejavnost organizacije: Nudenje individualne in skupinske psihosocialne pomoči v primeru odvisnosti od drog in  alkohola    
Odgovorna oseba: Ivanka Berčan   
Kontaktna oseba: Ivanka Berčan   
Naslov: Cesta Maršala Tita 78a, 4270 Jesenice   
Pošta: Cesta Maršala Tita 78a, 4270 Jesenice   
Telefon: 040 790 345   
Email  info@drustvo-zarek.si     
Spletna stran: http:// www.drustvo-zarek.si/
 

GORIŠKA
 
AJDOVŠČINA

ZD Ajdovščina, Psihiatrična ambulanta

Odgovorna oseba: Jelena Flajs De Miranda, dr.med., spec. psihiater

Kontaktna oseba: Božič Neva

Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

Telefon:  05 36 93 160

Email: psihiatricna-amb@zd-ajdovscina.si

Spletna stran: http://www.zd-ajdovscina.si/ambulante/specialisticne-ambulante/jelena-flajs-de-miranda

 

Dnevni center ŠENT Ajdovščina

Odgovorna oseba: Jasmina Bolterštein, univ.dipl.soc.del.

Kontaktna oseba: Jasmina Bolterštein, univ.dipl.soc.del.

Bevkova 2, 5270 Ajdovščina

Telefon: 05 36 43 850; 031 371 992

Email: jasmina.bolterstein@sent.si

Spletna stran: http://www.sent.si/index.php?m_id=dnevni_centri

 

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

Odgovorna oseba:  Tomaž Makovec

Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

Telefon:  031 277 145; 051 337 347

Email:  tomazmat@gmail.com

Spletna stran: http://www.nalijem.si/kam-po-pomoc/spisek-alkoholoskih-ambulant/drustvo-klub-zdravljenih-alkoholikov-ajdovscina-2013-vipava 

 

Društvo za psihosocialno pomoč »Pluton«

Odgovorna oseba: Miranda Krašna, univ.dipl.soc.del.spec.psih.

Kontaktna oseba:Miranda Krašna, univ.dipl.soc.del.spec.psih.

Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina  

Telefon: 051 33 443

Email: pluton.drustvo@gmail.com 

Spletna stran: http://psihoterapija.e-vizitka.biz/

 


CERKNO

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV CERKNO

Odgovorna oseba: Bogdan Frelih

Platiševa ulica 39, 5282 Cerkno

Telefon:  01 373 44 00, 041 586 026

Email: nuska.podobnik@pb-idrija.si 

Spletna stran: http://www.zveza-kza-sprimorske.si/idrija_predstavitev.htmlNOVA GORICA

ZD Nova Gorica, Center za mentalno zdravljenje

Odgovorna oseba: Ivan Kodelja, univ.dipl.psih., spec. klinične psihologije

Kontaktna oseba: Vlasta Brešan Črv, dms, Jovanka Širok, sms

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: 05 33 83 309

Email: ivan.kodelja@zd-go.si

Spletna stran: http://www.zd-go.si/center-za-mentalno-zdravje

 

ZD Nova Gorica, Center za mentalno zdravljenje

Odgovorna oseba:  Ana Mučič, univ.dipl.psih.

Kontaktna oseba: Vlasta Brešan Črv, dms, Jovanka Širok, sms

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: 05 33 83 309

Email: ana.mucic@zd-go.si

Spletna stran: http://www.zd-go.si/center-za-mentalno-zdravje

 

ZD Nova Gorica, Center za mentalno zdravljenje

Odgovorna oseba: Mag. Katja Čavničar, univ.dipl.psih.

Kontaktna oseba: Vlasta Brešan Črv, dms, Jovanka Širok, sms

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: 05 33 83 309

Email: katja.cavnicar@zd-go.si

Spletna stran: http://www.zd-go.si/center-za-mentalno-zdravje

 

ZD Nova Gorica, Psihiatrija

Odgovorna oseba:  dr. Vlasta Meden Klavora, dr.med., spec. psihiater

Kontaktna oseba: Katja Ušaj

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: 05 33 83 269

Email: psihiatrija.meden-klavora@zd-go.si

Spletna stran: http://www.zd-go.si/psihiatrija

 

ZD Nova Gorica, Psihiatrija

Odgovorna oseba: Jurij Kolpakov, dr.med., spec. psihiater

Kontaktna oseba: Katja Ušaj

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: 05 33 83 269

Email: jurij.kolpakov@zd-go.si

Spletna stran: http://www.zd-go.si/psihiatrija

 

Dnevni center ŠENT Nova Gorica

Odgovorna oseba: Margerita Humar, univ.dipl.soc.del.

Kontaktna oseba: Margerita Humar, univ.dipl.soc.del.

Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

Telefon:  05 330 96 01; 031 371 992

Email: margerita.humar@sent.si

Spletna stran: http://www.sent.si/index.php?m_id=dnevni_centri

 

Društvo al-anon OE Nova Gorica

Dejavnost: Izobraževanje svojcev alkoholikov

Ulica Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: Ada (031 338 235); Irena (041 732 106); Andreja (031 812 658; 031 371 992)

 

Klub zdravljenih alkoholikov Nova Gorica

Odgovorna oseba: Vlasta Birsa, soc.del.

Kontaktna oseba:  Vlasta Birsa, soc.del.

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: 051 678 151

Email: vlasta.birsa@kate.si

Spletna stran: http://www.zd-go.si/zdravljenje-odvisnosti/zdravljeni-alkoholiki

 

Anonimni alkoholiki

Ulica Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

Telefon:  031 375 410

Email: aa.slo@amis.net

Spletna stran: http://www.aa-drustvo.si/

 

Društvo za zdravo življenje Nova Gorica

Rejčeva ulica 4, Nova Gorica

Telefon: 05 338 32 63

 

IDRIJA

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV IDRIJA

Odgovorna oseba: Brane Sporiš

Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Telefon: 041 924 521; 040 283 808

Email: rok.podkrajsek@gmail.combrane_sporis@t-2.net

Spletna stran: http://www.zveza-kza-sprimorske.si/idrija_predstavitev.html


KOBARID

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV KOBARID

Odgovorna oseba: Tanja Mašera

Stresova ulica 2, 5222 Kobarid

Telefon: 031 333 507

Spletna stran: http://www.kza-tolmin.si/drustvo.html

 

SOLKAN

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN

Dejavnost: PROGRAM VRTNICA-zdravljenje odvisnosti od alkohola

Odgovorna oseba: Milena Brumat, direktorica

Kontaktna oseba: Davorina Petrinja Pirnat

Skalniška 1, 5250 Solkan

Telefon: 040 980464

Email: karitas.samarijan@siol.net; Vrtnica.karitas@gmail.com

Spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/zavod_samarijan/

 

TOLMIN

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV TOLMIN

Odgovorna oseba: Friderik Miro Lapanja

Prešernova ulica 6a, 5220 Tolmin

Telefon: 041 753 412

Email: vili.tolmin@gmail.com

Spletna stran: http://www.kza-tolmin.si/drustvo.html

 

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

Odgovorna oseba: Friderik Miro Lapanja

Kontaktna oseba:  Nada Kenda

Prešernova 6a, 5220 Tolmin

Email: vili.tolmin@gmail.com, nada.kenda@gmail.com

Spletna stran: http://www.zveza-kza-slovenije.si/klubi/# 

 

ZD Tolmin, Psihohigienski dispanzer Bovec

Dejavnost: Psihiatrična obravnava

Odgovorna oseba: Špela Šorli, dr. med., spec. psihiater

Kontaktna oseba: Bibijana Flajs,sms

Kot 85, 5230 Bovec

Telefon: Bovec:  05 388 60 57; Tolmin: 05 388 11 20; Kobarid: 05 388 50 13

Telefon: 051 626 612 (na vseh lokacijah)

Email: psihiater@zd-tolmin.si

Spletna stran: http://www.zd-tolmin.si/dejavnosti/165-psihiatrina-obravna

 

ZD Tolmin, Psihiatrična ambulanta v domu upokojencev Petrovo Brdo

Dejavnost: Psihiatrična obravnava

Odgovorna oseba: Špela Šorli, dr. med., spec. psihiater

Kontaktna oseba: Bibijana Flajs,sms

Petrovo Brdo 7, 5243 Podbrdo

Telefon: 051 626 612

Email: psihiater@zd-tolmin.si

Spletna stran: http://www.zd-tolmin.si/dejavnosti/165-psihiatrina-obravna

 

ZD Tolmin, Klinična psihologija

Odgovorna oseba: Ivan Kodelja, klinični psiholog, psihoterapevt

Prešernova 6/a, 5220 Tolmin

Telefon: 056 203 256

Spletna stran: http://www.zd-tolmin.si/dejavnosti/131-psiholoska-obravnavaNOTRANJSKO in OBALNO KRAŠKA REGIJA

 

DZA Cerknica
tel.: 041 354 322

 

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov, Prešernova ul. 6a, 5220 Tolmin

Tel: 041 753 412

Spletna stran: www.zveza-kza-slovenije.si

V zvezi so združeni:

 • Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna, Prečna ul. 2, 6230 Postojna; Mail: dzapostojna72@gmail.com
 • Društvo zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica; Tel: 040 537 039; Mail: dza.bistrica@gmail.com
 • Društvo zdravljenih alkoholikov Obala – Associazione di recupero di alcolisti Costa, Pobočna ulica 7, 6310 Izola (deluje v ZD Izola)
 • Društvo za zdravo življenje s sindromom alkoholne bolezni - DZA OBALA - Societa` per la vita sana con sindrome della malattia alcoolica - DZA LITORALE, Spodnje Škofije 208, 6281 Škofije (deluje v ZD Koper)

 

Skupine anonimnih alkoholikov (skupine za samopomoč):

 • Anonimni alkoholiki Slovenije, skupina AA Koper (Dolinska 58a, Olmo, Koper); Srečanja: ob petkih od 19 - 21h in nedeljah od 9 - 11h
 • Anonimni alkoholiki Slovenije, skupina AA Bertoki (Bertoki nad Koprom, Markova 28 – prostori Karitas); Srečanja: ob sredah v okviru Vrtnice
 • Anonimni alkoholiki Slovenije, skupina AA Lucija – Portorož (Prostori KS Lucija, Obala 107/I); Srečanja: srečanja ob torkih od 19 – 20.30
 • Anonimni alkoholiki Slovenije, skupina AA Postojna (Vilharjeva 2, župnišče Postojna); Srečanja: ponedeljki od 19 - 21h

Tel: 01 433 82 25

Mail: aa.slo@amis.net

Spletna stran: www.aa-drustvo.si

 

Društvo Al-anon Slovenija:

 • Društvo Al-Anon Slovenija, Skupina Al-Anon Koper (Dolinska 58a, Olmo, Koper); Tel: 041 872 751
 • Društvo Al-Anon Slovenija, Skupina Al-Anon Ilirska Bistrica (Tavčarjeva 15, Društvo Vezi); Tel: 041 443 332
 • Društvo Al-Anon Slovenija, Skupina Al-Anon Postojna (Vilharjeva 2, župnišče); Tel: 031 344 792

Mail: info@al-anon.si

Spletna stran: www.al-anon.si

 

Društvo Viharnik, Dolinska 58a, 6000 Koper

Tel: 05 6250 900 in 041 406 300

Mail: drustvo.viharnik@siol.net

 

Zavod Karitas Samarijan, Skalniška cesta 1, 5250 Solkan

Socialno varstveni program Vrtnica (socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od alkohola)

Markova 38, Bertoki, 6000 Koper

Tel: 040 980 464

Mail: vrtnica.karitas@gmail.com

Spletna stran: www.zavodsamarijan.si

 

Terapevtski inštitut – Odnos,  ki izvaja psihoterapije v Izoli, Trg Sv. Mavra 4 in Postojni v prostorih ZD Postojna, Prečna ul. 2.

Tel: 031 371 143

Mail: info@odnos.org

Spletna stran: www.odnos.org

 

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija – Youth network No excuse Slovenia

Naslov: Celovška cesta 185, 1000 Ljubljana

Tel: 059 016 861  

Mail: info@noexcuse.si

Spletna stran: www.noexcuse.si

 

Društvo Projekt - Človek, program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti

Sprejemni center Piran

Naslov: Cankarjevo nabrežje 9a, 6330 Piran

Tel: 059 750 340, 041 325 620

Mail: sc.piran@projektclovek.si

Spletna stran: www.projektclovek.si

 

PODRAVSKA

MARIBOR

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor
Sodna ulica 13, Maribor
tel.: 02 228 62 03
več skupin, več terapevtov

KZA dr. Srečka Vogrina
Sodna ulica 13, Maribor
tel: 040 365 883

NIJZ, OE Maribor
Program "Center za preprečevanje odvisnosti"
Ljubljanska ulica 4
2000 Maribor
Tel. št.: 02 / 332 72 51
            031 / 744 494
E-mail: info.cpo@nijz.si

 

RUŠE

Projekt Človek, program za samopomoč, terapijo in socialno
rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti
Sprejemni center Ruše
Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi
sc.ruse@projektclovek.si
TEL.: 02/661 01 01, GSM: 041/358 668

ORMOŽ

PB Ormož
Ptujska c. 33, Ormož
tel.: 02 741 51  00 ali 02 741 51 21
 
ZD Ormož
Ul. Dr. Hrovata 4, Ormož
tel.: 02 740 57 09
 
Društvo Abstinent
Keršova ulica 8, Vojnik
tel.: 03 78 00 144
 

PTUJ

TSZA Ptuj, ZD Ptuj
tel.: 02 787 16 84

POMURSKA
 
LENDAVA

KZA Lendava, ZD Lendava
Glavna 32, Lendava
tel.: ZD Ljutomer 02 585 14 25
 

RADENCI

Ambulanta za odvisne od alkohola
Gubčeva cesta 22
9252 Radenci
Tel: 02 566 97 42
Spletna stran ambulante: http://www.dzdravje.si/kociper
 

MURSKA SOBOTA

KZA Murska Sobota, ZD Murska Sobota
Grajska ulica 22, M. Sobota
tel.: 02 534 13 00


SAVINJSKA

ANONIMNI ALKOHOLIKI

CELJE
Torek
Dom upokojencev, Jurčičeva 6, Celje
torek od 19:00 do 21:00h - srečanje je zaprto - samo za alkoholike
1. torek v mesecu je srečanje odprto tudi za svojce in prijatelje alkoholikov
Petek
NIJZ, OE Celje, Ipavčeva 18, Celje
vsak petek od 18:30 do 20:30h; srečanje je zaprto - samo za alkoholike
Kontaktna oseba: 041/284-565 Jože, 041/920-414 ali 03/5845-301,
Mitja GSM 031/802-710

MOZIRJE
Petek
Glavni trg 20, (Slavko Šlander), Mozirje;
od 18:00 do 20:00 h; - srečanje je zaprto, samo za alkoholike
prvi petek v mesecu je odprto srečanje tudi za svojce in prijatelje alkoholikov
Kontaktna oseba: GSM 031/802-710

SL. KONJICE
Četrtek
Mestni trg 18, Zdravstveni dom,
od 19:30 do 21:30 h, - srečanje je zaprto, samo za alkoholike
3. četrtek v mesecu je srečanje odprto tudi za za svojce in prijatelje alkoholikov
Kontaktna oseba: 031 802-710 Marjan, 051 322985 Tone

VELENJE
Ponedeljek
Dom za ostarele občane, Velenje
od 18:00 do 20:00 h – srečanje je zaprto, samo za alkoholike,
zadnji ponedeljek v mesecu je srečanje odprto tudi za svojce in prijatelje AA
Četrtek
Dom za ostarele občane, Velenje,
od 18:00 do 20:00 h - srečanje je zaprto, samo za alkoholike,
zadnji četrtek v mesecu je srečanje odprto tudi za svojce in prijatelje AA
Kontaktna oseba:
(03) 5868-268 Hemo,
GSM 031/802-710;
031 710 109, Martina

ŽALEC
Sreda
Gotovlje 41, Prostori KS 1.nad.
od 18:00 do 20:00 h - srečanje je zaprto, samo za alkoholike,
tretjo sredo v mesecu je srečanje odprto tudi za svojce in prijatelje AA
Kontaktna oseba: 031 696-472 Pero, GSM 031 802-710

VOJNIK
Ponedeljek
Psihiatrična bolnica Vojnik,
od 18:00 do 20:00 h - srečanje je zaprto, samo za alkoholike,
prvi ponedeljek v mesecu je srečanje odprto tudi za svojce in prijatelje AA
Kontaktna oseba: na GSM 031/802-710, Mateja 051/303-742

 

KLUBI ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV

Društvo Klub zdravljenih alkoholikov Žalec. Naslov: Prešernova 6, 3310 Žalec e-pošta: janko.zupan@polzela.com Telefon: 03 545 24 63, 040 288 234.

Klub zdravljenih alkoholikov Brežice. Naslov: Dečno selo 46a, 8253 Artiče e-pošta: kza.brezice@gmail.com Telefon: 041 923 855

Društvo Abstinent Vojnik. Naslov: Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Kontakt: Bojan Točaj, telefon: 041 763 263

Društvo zdravljenih alkoholikov Lipa. Naslov: Slomškov trg 4, 3000 Celje. Kontakt: Franci Pusar, telefon: 040 413 147

Klub zdravljenih alkoholikov Aljažev hrib Celje. Naslov: Teharska 2, 3000 Celje. Kontakt: Rihrat Conradi, telefon: 03 490 61 01 in 031 309 284.

 

VOJNIK

PB Vojnik
Celjska c. 37, Vojnik
tel.: 03 78 00 144

VELENJE

ZA Velenje, ZD Velenje
Vodnikova 1, Velenje
tel.: 03 899 54 67

 

ŠOŠTANJ

KZA Šoštanj, ZD Šoštanj
tel.: 03 899 36 33

ŽALEC

KZA Žalec
Prešernova 6, Žalec
tel.: 03 545 24 63

Več virov pomoči v Celju in okolici najdete tukaj.

 

ZASAVSKA

TRBOVLJE

KZA Trbovlje, ZD Trbovlje,
Rudarska c. 12, Trbovlje
tel.: 03 56 24 209

SPODNJEPOSAVSKA

BREŽICE

CSD Brežice
Cesta prvih borcev 5, Brežice
tel.: 07 499 10 00

SEVNICA

KZA Kaktus
Trg svobode, Sevnica
tel.: 07 81 51 528
 

KRŠKO

KZA Krško, CSD Krško
CKŽ 11, Krško
tel.: 07 490 49 61

JV SLOVENIJA

RIBNICA

Društvo Zarja Ribnica
Škrabčev trg 17, Ribnica
tel.: 01 83 61 003
 

NOVO MESTO

KZA Novo mesto
Prešernov trg 8, Novo mesto
tel.: 07 337 26 60
 
KZA Krka Novo mesto
Šmarješka c. 6, Novo mesto
tel.: 07 331 27 63
 
Klub zdravljenih alkoholikov - Center za pomoč ljudem v stiski
Slavka Gruma 34
8000 Novo mesto
tel.: 07 33 82 720
mobitel: 040 225 637
 

TREBNJE

KZA Trebnje
Rimska cesta 23, Trebnje
tel.: 07 304 48 89 ali CSD 07 348 15 73

ZD Trebnje
Goljev trg 3, Trebnje
tel.: 07 348 17 40
 

KOČEVJE

Društvo za boj proti alkoholizmu
Kekčeva 3, Kočevje
tel.: 01 89 31 130
 
Projekt Človek, program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti
Sprejemni center Kočevje
Ljubljanska cesta 7, 1330 Kočevje
sc.kocevje@projektclovek.si
TEL.: 0597/11 050, GSM: 051/650 459
 

KOROŠKA

DRAVOGRAD

ZD Dravograd, Psihohigienska posvetovalnica
Trg 4. julija 4, Dravograd
tel.: 02 872 34 31

ANONIMNI ALKOHOLIKI
Skupina Slovenj Gradec
Center za socialno delo Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec
Tel: 031 354 747 ali 031 802 710

 

RAVNE NA KOROŠKEM

Projekt Človek, program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti
Regijski sprejemni center Koroške
Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
sc.ravne@projektclovek.si
TEL.: 0597/20 271, GSM: 051/637 267

MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV RAVNE NA KOROŠKEM
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
02 8705 200 ali 02 8705 313

 

Vir: Boben Bardutzky, D., Boben, D., Čebašek Travnik, Z. Levačič, M., Sorko, N., Zorko, M. (2009). Odraščanje: z alkoholom ali brez. Ljubljana: Društvo Žarek upanja. 

 
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se